Blog

Artificial Intelligence een hulp of bedreiging voor de UX-designer?

Artificial Intelligence (AI) heeft in de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt. Maar in hoeverre is dit een bedreiging voor UX designers en in hoeverre helpt het ons juist bij ons werk?

WAT IS AI EN HOE WORDT HET GEBRUIKT IN HET UX-PROCES?

Ai kan een grote ondersteuning bieden bij het UX-proces. Het kan namelijk helpen bij het automatiseren van bepaalde taken: het verwerken van gebruikersgegevens en het herkennen van patronen binnen gebruikersgedrag. AI ondersteunt bij het uitvoeren van repetitieve taken en het genereren van gepersonaliseerde aanbevelingen.

Bij een website-analyse kan AI worden ingezet om te onderzoeken welke functies het meest worden gebruikt, hoelang een gebruiker op bepaalde pagina’s blijft etc. Op basis van deze patronen doet AI aanbevelingen voor het herontwerp. Hierbij moet je denken aan welke lay-out is het meest effectief? En welke inhoud vindt de gebruiker het meest interessant? Deze gegevens gebruikt de UX-designer vervolgens om het ontwerp te verbeteren en zo de gebruikerservaring te optimaliseren.

BOTSTAR

AI kan ook worden gebruikt voor het analyseren van feedback via chatbots of social media. Met behulp van programma’s als BotStar. Het programma kan de feedback van de gebruiker analyseren en in categorieën indelen op basis van de inhoud.

VOORBEELDEN VAN AI IN HET UX-PROCES


PERSONALISATIE

Personalisatie is niet alleen een trend binnen het huidige webdesign maar wordt uitgevoerd doormiddel van Artificial Intelligence. AI wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren en te voorspellen wat ze nodig hebben. Door deze informatie te gebruiken, kan een website worden aangepast aan de individuele gebruiker, waardoor de gebruikerservaring verbetert en persoonlijker wordt gemaakt. Een voorbeeld hiervan is Netflix, dat AI gebruikt om aanbevelingen te doen op basis van het kijkgedrag van gebruikers. Een ander voorbeeld is Spotify, die aanbevelingen doet aan de hand van de muziek die al eerder beluisterd hebt.

CONVERSATIONAL INTERFACES

Bij conversationale interfaces moet je denken aan chatbots en voice assistants. Deze tools maken gebruik van een techniek waarmee gebruikers op een natuurlijke manier met een app of website kunnen communiceren. Dit verbetert de gebruikerservaring omdat gebruikers niet langer hoeven te navigeren door complexe menu's en zoekfuncties. Een goed voorbeeld is de chatbot van KLM. Deze helpt klanten bij het boeken van een vlucht.

VISUAL DESIGN

AI kan worden gebruikt om automatisch de kleuren en lay-out van een website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring. Dit wordt gebaseerd op de leesbaarheid en contrast van de huidige website.

USER TESTING

Ai kan gebruikt worden voor het testen van gebruikerservaringen. UserTesting doet dit in een combinatie van AI en echte gebruikers. Via het platform is het mogelijk om specifieke taken voor de eindgebruiker op te stellen. Het platform zoekt vervolgens testers die passen bij het gewenste profiel. Deze testers voeren de vooraf opgestelde taken uit en de opgenomen video’s worden geanalyseerd middels AI en menselijke analisten. Het voordeel is dat de analyse een stuk sneller gaat en AI uit de data eenvoudig een lijst met bijvoorbeeld veel voorkomende problemen of suggesties voor verbetering kan genereren. Zo staat de menselijke analist er niet alleen voor.

VERGROTEN VAN DE DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

De digitale toegankelijkheid vergroten zodat iedereen kan deelnemen is niet alleen een webdesigntrend van 2023. Maar is gekoppeld aan AI. AI kan er namelijk voor zorgen dat de digitale toegankelijkheid wordt vergroot door bijvoorbeeld automatisch ondertiteling of tekst naar spraakfuncties te genereren voor gebruikers met een gehoor- of visuele beperking. Zo wordt echt elke website voor iedereen toegankelijk.

BEDRIJVEN DIE AI INZETTEN BIJ HUN UX-PROCES


AIRBNB

Airbnb gebruikt AI om gepersonaliseerde zoekresultaten te leveren aan gebruikers. Dit doen ze op basis van eerdere zoek- en boekingsgeschiedenis. Daarnaast gebruiken ze AI om de kwaliteit van foto’s van accommodaties te verbeteren. En om prijzen automatisch aan te passen op basis van vraag en aanbod.

PINTEREST

Pinterest zet AI in op gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Ze gebruiken het om interesses van gebruikers te analyseren en om aanbevelingen te doen voor pins die hen waarschijnlijk zullen interesseren.

GOOGLE

Google gebruikt AI voor het optimaliseren van hun zoekmachine. Ze gebruiken het om de relevantie van de zoekresultaten te verbeteren en om suggesties te doen voor zoekopdrachten op basis van eerdere zoekopdrachten.

VAN ANALYSE NAAR DESIGN

Ai kan de UX-Designer helpen met zijn taken. Zoals bij het helpen omzetten van een UX-analyse naar een echt design. Dit wordt gedaan door het automatiseren van bepaalde taken en het bieden van aanbevelingen voor het ontwerp. Zoals kleurenschema’s, typografie, lay-out en afbeeldingen.

KLEURENSCHEMA

AI kan helpen bij het automatisch genereren van kleurenschema's voor een ontwerp. Bijvoorbeeld, Adobe Color CC gebruikt AI om kleurenschema's te genereren op basis van de kleuren die in een afbeelding worden gebruikt.

TYPOGRAFIE

AI kan helpen bij het genereren van typografie die past bij het ontwerp. Bijvoorbeeld, de font generator van Google Fonts maakt gebruik van machine learning om suggesties te doen voor lettertypen die goed passen bij de gewenste stijl van het ontwerp.

LAY-OUT

AI kan helpen bij het automatisch genereren van lay-outs voor een ontwerp. Bijvoorbeeld, de AI van The Grid maakt gebruik van machine learning om automatisch webpagina's te maken op basis van de inhoud die wordt geüpload.

AFBEELDINGEN

AI kan helpen bij het genereren van afbeeldingen die passen bij het ontwerp. Bijvoorbeeld, Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) van OpenAI kan worden gebruikt om automatisch tekst te genereren die vervolgens kan worden omgezet in afbeeldingen door middel van een neurale stijltransfer.

Ai kan de UX-Designer helpen met zijn taken. Zoals bij het helpen omzetten van een UX-analyse naar een echt design. Dit wordt gedaan door het automatiseren van bepaalde taken en het bieden van aanbevelingen voor het ontwerp. Zoals kleurenschema’s, typografie, lay-out en afbeeldingen.

FIGMA

Figma is een ontwerptool dat AI gebruikt gemakkelijk een prototype te maken. De ontwerper maakt daarbij eerst een visueel ontwerp. En kan vervolgens middels frames het ontwerp interactief maken. Uiteindelijk kan het prototype worden gedeeld middels een link of ingesloten worden op een website.

SKETCH2CODE

Sketch2Code is een tool van Microsoft en wordt gebruikt om afbeeldingen om te zetten naar werkende html.

UX-WRITER

UX-Writer is een tool van Airbnb en wordt ingezet om tekst te genereren. Zo kunnen ontwerpers passende woorden vinden die passen bij de stijl van het ontwerp.

NIEUWE PROGRAMMA'S

Aangezien AI in de toekomst groter gaat worden is het voor UX-Designers belangrijk om in te spelen op de toekomst. Ai raakt steeds meer geïntegreerd in het UX-ontwerpproces. Daarom is het van belang om op de hoogte te zijn van de ontwikkeling. Ook op het gebied van nieuwe programma’s.

ADOBE SENSEI

Adobe Sensei is een platform dat AI en machine learning integreert in Adobe-producten, zoals Photoshop, Illustrator en InDesign. Het biedt geavanceerde functies voor beeld- en videobewerking, automatische kleurmatching en gepersonaliseerde ontwerpen. Zo kan Adobe Sensei automatische teksten genereren: automatisch genereren van bijschriften en het optimaliseren van inhoud voor verschillende schermformaten. Tevens heeft het slimme gereedschappen zoals automatische kleuraanpassing, objectextractie en gezichtsretouchering.

UX-PIN

UXPin is een platform dat geavanceerde functies biedt voor het maken van prototypes, zoals het toevoegen van interacties en het maken van animaties. Het maakt ook gebruik van AI om de ontwerpen te analyseren en feedback te geven aan de ontwerper.

FRAMER X

Framer X is een ontwerptool die gebruikmaakt van AI om ontwerpen te optimaliseren voor verschillende schermformaten en -resoluties.

ZIJN ER DAN OOK NADELEN AAN AI?

AI kan een hele hoop bieden in samenwerking met de UX-Designer. Maar er zijn ook nadelen. Zo kunnen niet alle factoren worden meegenomen in een analyse. Bias is daar een goed voorbeeld van. AI is gebaseerd op gegevens en algoritmen die worden getraind op basis van historische gegevens. Als de gegevens een vertekend beeld geven van de werkelijkheid of bevooroordeeld zijn, kan dit leiden tot een bias in de analyse van de AI. Ai kan alleen functioneren binnen de grenzen van wat is geleerd.

Een voorbeeld is een chatbot die alleen op basis van specifieke vragen een antwoord kan geven. Wijkt deze vraag af, dan heeft het moeite met beantwoorden. Vaak wordt de gebruiker dan doorgestuurd naar een medewerker.

Ook kan AI geen menselijke interpretatie en creativiteit vervangen. Wij mensen hebben het vermogen om informatie te begrijpen in de breedste zin van het woord. Wij kunnen breder kijken en afwegingen maken op basis van ervaring en intuïtie.

AI kent daarbij verder geen normen en waarden. Dus AI houdt geen rekening met bijvoorbeeld privacywetten en ethische richtlijnen.

TOEKOMST AI EN UX

Artificial Intelligence is niet zozeer een bedreiging voor de UX-Designer. Eerder een aanvulling op de vaardigheden en een hulpmiddel om het werk efficiënter te maken. Maar het kan niet de menselijke empathie vervangen. In de kern gaat UX-Design over het ontwikkelen van een diep begrip van de menselijke behoeften. De rol van de UX-Designer blijft cruciaal bij het ontwerpen van een effectieve en aantrekkelijke gebruikerservaring.

Het gebruik van AI in het UX proces kan op een efficiënte manier helpen om sneller te werken en betere beslissingen te nemen over een data-analyse. Maar uiteindelijk komt hier altijd de menselijke maat bij kijken. Tevens kan het inzicht bieden in nieuwe ideeën en inspiratie. De UX-Designer krijgt hierdoor meer tijd voor het creatieve- en strategische proces, om alle inzichten te integreren in het eindontwerp.