Reisbrochures

Het ontwikkelen van een concept dat gebruikt wordt voor verschillende reisbrochures.

Bekijk hieronder de case

Het project

De opdracht:
Een grafisch project met als doel één concept te ontwikkelen die voor alle reisbrochures gebruikt kan worden.
Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de corpsgrootte en de hoeveelheid foto's.

Mijn uitdagingen
• Hoe ontwikkel je één concept die gebruikt kan worden voor een gehele productlijn.

Specifieke rol
Conceptontwikkeling en Graphic Design.

De ideeën en de oplossing

Binnen het concept is ervoor gekozen om alle tekst in schreefletters uit te voeren. Dit zorgt voor een grotere vormvariatie. Hierdoor zijn de letters onderscheidender van elkaar. Dit vergroot het leesgemak. De kopregels hebben daarbij een groter lettercorps zodat de lezer naar de tekst toe getrokken wordt.

Voor de beeldtaal van de reisbrochures is er gekozen om sfeerfoto's van het land te tonen. De lezer krijgt zo een gevoel bij het land en wat het allemaal te bieden heeft.