Blog

Waarom is usability testing de key tot succes?

Tegenwoordig wil iedereen zoveel mogelijk producten verkopen. Maar zijn deze producten wel altijd volledig afgestemd op de eindgebruiker van deze klant? Bij Usability testing staat niet de klant maar de eindgebruiker centraal. Deze personen zijn immers de dagelijkse gebruikers van het product.

Nu denk je vast, wat zit er voor mij in? Nou een product wat wordt omarmt door zowel jou klant en zijn doelgroep. Een goed product valt en staat met de eindgebruiker en usability testing.

USER JOURNEY MAP

Een user journey map visualiseert hoe de gebruiker interactie heeft met het product en geeft de UX designer de kans om het product vanuit een gebruikersperspectief te zien. Dit bevordert een meer gebruikersgerichte benadering van het productontwerp, wat leidt tot een betere gebruikerservaring. Hieronder een voorbeeld van een user journey map. Eerst worden de stappen die de gebruiker door het product doorloopt genoteerd. Vervolgens worden de pijnpunten, kansen en touchpoint beschreven.

EMPATHY MAP

Om meer inzicht te krijgen in wat de gebruiker daadwerkelijk denkt en voelt, maken we gebruik van de empathy map. De volgende hoofdvragen geven meer inzicht:

• Wat denkt en voelt de gebruiker?
• Wat hoort de gebruiker?
• Wat ziet de gebruiker?


Door antwoord te krijgen op deze vragen krijgen we dus meer inzicht maar het is wel van belang om te achterhalen waar de spanning zit: 1. tussen wat de gebruiker zegt en doet, en 2. wat de gebruiker denkt en voelt. Daarom is observeren net zo belangrijk als de antwoorden van de gebruiker.

USABILITY TESTING

Nu we weten wat de beweegredenen van de gebruiker zijn kunnen we hiernaar ontwerpen en het product aanvullen en verbeteren. Maar ook tijdens het ontwerpproces is het belangrijk om tussendoor de testen met de gebruiker. Dit gebeurt door usability testing. Usability testen Tijdens usability testing wordt er gekeken naar de mate waarin de gebruiker het product zelfstandig kan gebruiken, zonder te hoeven nadenken wat te doen. Als het product gebruiksvriendelijk is dan verloopt het proces naar zijn einddoel vanzelf.

Om dit te testen voert de gebruiker tijdens een usability test verschillende opdrachten uit. Deze opdrachten zijn van tevoren bepaald en opgenomen in het testscenario. Er zijn verschillende testmethodes waarmee een usability test uitgevoerd kan worden.

DE 3 TESTMETHODES

Super visie, geen super visie
Een test met supervisie houdt in met een persoon die hiervoor getraind is. Deze persoon introduceert de test, testscenario’s en beantwoordt vragen van de gebruiker waarop hij vervolgvragen stelt. Door een test te doen met supervisie heb je meer controle en je krijgt diepgaande informatie. Bij een test zonder supervisie heeft de gebruiker geen begeleiding en voert de test alleen uit.

Remote VS in-person
Een test kan zowel remote als in-person worden uitgevoerd. Het voordeel van remote is dat er een groot aantal deelnemers aan kunnen deelnemen wat weinig tijd en middelen in beslag neemt. Een nadeel is dat de beredenering van de deelnemer oppervlakkiger blijft. Met een in-person test kun je diepgaandere vragen stellen en letten op lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Dit zorgt voor kwalitatief betere testresultaten maar is wel tijdrovend.

Brainstorm vs gebruiksvriendelijkheid vs A/B
Tijdens een brainstorm test wordt er aan de gebruikers gevraagd om mee te denken nieuwe concepten. Hierbij kan de gebruiker zijn mening en ideeën uiten. Deze methode wordt gebruikt in het begin van een productontwikkelingsproces. Vaak komen hier nieuwe features uit voor het product.

Tijdens een gebruiksvriendelijkheidtest wordt er gekeken naar de tevredenheid van de gebruiker met het product. De functionaliteiten binnen het product worden besproken. En de laatste testmethode is de A/B test. De gebruiker krijgt twee oplossing van het product te zien en moet hierbij zijn voorkeur aangeven.

TEST MET SUPERVISIE

Tijdens het uitvoeren deze test wordt de gebruiker een testscenario voorgelegd. Tijdens het uitvoeren van het scenario wordt er aan de gebruiker gevraagd om hard op te denken. Tevens worden de eye-tracking en muis/touchbewegingen van het de gebruiker gefilmd. Tijdens de test zijn er analisten aanwezig om de gebruikers te observeren. Zij kijken naar lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Deze stappen zijn belangrijk tijdens de test om inzicht te krijgen in de gedachten van de gebruiker.

Na het uitvoeren van het testscenario worden er vragen gesteld aan de gebruiker. Daarna worden de opnames van het prototype teruggekeken, middels de eye-tracking kan onderzocht worden hoe de gebruiker visueel is omgegaan met de pagina. Deze testmethode zorgt voor diepgaande informatie maar vergt veel tijd.

CARDSORTING

Een cardsortingtest is een methode die gebruikt wordt om feedback op te halen, van bestaande websites/applicaties, betreft de layout en navigatiestructuur. Tijdens de cardsortingtest krijgt de gebruiker kaarten met daarop onderwerpen. Deze onderwerpen dient de gebruiker te groeperen en categoriseren. Zo komen we achter de logica van de gebruiker en hoe het beste een structuur opgezet kan worden. Tijdens deze test wordt er geen testscenario uitgevoerd. Er zijn drie soorten cardsortingtest: open, gesloten en hybride.

PAPER PROTOTYPE

Paper prototype is een testmethode die gebruikt wordt tijdens de eerste fase van een ontwerpproces. Het gaat om het inventariseren van de wensen en waar de essentie ligt voor de gebruiker. Het is een laagdrempelige manier om interfaces mee te testen. De voordelen van paper prototype is dat de test voor zowel de gebruiker als onderzoeker laagdrempelig is. Je komt snel achter de functionaliteiten en manier van interacteren met het product.

Bij paper prototype wordt er gebruik gemaakt van een prototype op papier. Alle schetsen (schermen) zijn los. De gebruiker krijgt een testscenario en één schets voor zich waarmee hij mag interacteren. Bij een interactie krijgt de gebruiker steeds een nieuwe schets voor zich. Het voordeel is dat de gebruiker de interactie bepaald en aangeeft wat hij verwacht te zien bij een volgende schets. Het is dus niet vastomlijnd, de gebruiker bepaald volledig.

TEST REMOTE MET SUPERVISIE

Deze test wordt uitgevoerd middels een liveverbinding tussen de gebruiker en tester. Zo kunnen er over en weer vragen worden gesteld. Het testscenario wordt uitgevoerd en gemonitord via schermopnamen die later teruggekeken kunnen worden voor analyse.

TEST ZONDER SUPERVISIE

Van alle testmethodes is deze de meest passieve. De test wordt volledig uitgevoerd middels computerprogramma’s. Het doel van de test is om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag in hun natuurlijke omgeving. Een nadeel van deze test is dat het meer éénrichtingsverkeer is. Zo kunnen er geen directe vragen worden gesteld aan de gebruiker.

Het computerprogramma neemt alle acties van de gebruiker op. Denk hierbij aan muisklikken, bewegingen en scrollen. De acties kunnen later worden teruggekeken door de analist. Via deze test worden functionaliteiten als CTA’s en navigatiepatronen getest.

5 SECONDS TEST

Met deze testmethode wordt er één vraag gesteld aan de gebruiker waarbij hij één schermafbeelding ziet voor 5 seconden. Deze testmethode is ervoor bedoeld om snel, grote hoeveelheden informatie te verkrijgen over de eerste indruk van het product. Vragen die gesteld kunnen worden onder andere: Wat is het belangrijkste element op de pagina of Wie denk je dat de beoogde doelgroep is?

FIRST-CLICK

Met deze testmethode wordt de gebruikersverwachting getest. Waarnaartoe navigeert de gebruiker om een bepaalde taak uit te voeren. Het computerprogramma registreert de klik en wanneer deze is genomen. Zo kan de analist onderzoeken hoe snel de gebruiker een beslissing neemt en waar de primaire navigatie het beste geplaatst kan worden.

BRAINSTORM
VS USABILITY VS A/B

Usability testen gaat over het individueel testen van de gebruikerservaring van een functionaliteit. Er zijn een aantal testen die niet onder de paraplu van de usability test vallen: A/B testen, acceptatie testen, focus groepen, enquêtes en heatmaps. Deze testen leveren daarbij wel een bijdragen aan de testresultaten.

A/B testen
Deze test is ervoor bedoeld om conversies te verhogen. Tijdens een A/B test wordt er geëxperimenteerd met meerdere versies van een webpagina om te zien welke het meest effectief is.

FOCUS GROEPEN

Deze test is ervoor bedoeld om achter de mening van de gebruikers te komen, wat vinden zei van een product of dienst.

ENQUETE

Deze methode wordt vaak in combinatie met een usability test gebruikt. Als een opvolging. Deze methode is efficiënt bij het verzamelen van gebruikersfeedback bij gebruikers die al enige kennis van het product hebben.

HEATMAPS

Deze methode geeft een visuele weergave over hoe gebruikers zich over een webpagina bewegen. De rode delen geven hierbij de populaire delen aan en de blauwe delen de minst populaire. Dit is een goede methode om het gedrag te observeren en te meten.