Educatieplatform, WorkSmart

Het platform is bedoeld om lopende taken efficiënt af te ronden.

Het project

Klantvraag:
Ontwerp een webapplicatie waarin studenten en docenten een beter overzicht krijgen in de taken die zij deze course dienen uit te voeren.

Mijn uitdagingen
• Het platform dient beide doelgroepen effectief aan te spreken.
• Studenten moeten worden gestimuleerd om het platform te blijven gebruiken.
• Het is van belang dat docenten de toegevoegde waarde van het platform herkennen.
• Het platform moet een intuïtieve en comfortabele gebruikerservaring bieden.
• Actuele ontwerptrends kunnen mogelijk worden toegepast bij het platformontwerp.
• Micro-interacties kunnen eventueel geïntegreerd worden in het platformontwerp.

Specifieke rol
Conceptontwikkeling, Onderzoek, User testing, Interaction Design en User Experience DesignDe ideeën en de oplossing

Voor studenten is het uitdagend om meerdere cursussen tegelijkertijd te volgen, omdat ze te maken krijgen met informatie van verschillende docenten. WorkSmart heeft als doel om al deze informatiestromen te centraliseren op één platform, waardoor alle benodigde informatie voor de student op één plek beschikbaar is.

Tegelijkertijd ervaren docenten problemen bij het inschatten van inleverdata van opdrachten, feedbackmomenten en beoordelingen door studenten. Voor het docentengedeelte van het platform geldt hetzelfde concept: alle relevante informatie op één locatie. Hierdoor kunnen docenten feedback geven op documenten en cijfers invoeren.

Het platform is ontworpen om een nauwe interactie tussen studenten en docenten te bevorderen. Dit versterkt de band tussen de gebruikers en het systeem. Gebruikers hebben immers belang bij hun voortgang, waarbij gamification ondersteunt.

Binnen het ontwerp worden moderne designtrends toegepast, waaronder een donkere modus en witruimte. De typografie is bewust gekozen voor directe communicatie via opvallende koppen. De keuze voor een donkere modus wordt gebalanceerd door pastelkleuren voor visueel evenwicht.

INLOGGEN

Gebruikers kunnen WorkSmart bereiken via een vaste URL. De inloggegevens worden verstrekt door het opleidingsinstituut, zodat studenten en docenten geen eigen inloggegevens hoeven aan te maken.

KANBAN

De kanbanweergave is bedoeld voor studenten, waarbij ze maximaal twee courses per half jaar kunnen volgen. Elke course is onderverdeeld in verschillende taken die wekelijks zijn ingepland door de docent.

Elke van de twee courses heeft een unieke kleur om diversiteit aan te brengen. Een student kan tegelijkertijd aan maximaal twee taken werken, ongeacht of deze taken afkomstig zijn van dezelfde of verschillende courses.

Wanneer een student aan een taak wil beginnen, kan hij het kaartje van de "To Do"-kolom naar de "Doing"-kolom slepen. Voor meer gedetailleerde informatie over een opdracht kan de student eenvoudigweg één keer op het kaartje klikken.

ZOEKEN

Studenten hebben de mogelijkheid om te zoeken binnen het platform. Dit kan zowel op basis van course als op taak. Het platform doorzoekt alle tekst op de kaartjes. In dit geval wordt gezocht op "design system". Met behulp van een micro-interactie wordt het relevante kaartje weergegeven.

BESTAND UPLOADEN

Via het detailscherm heeft de student de mogelijkheid om documenten te uploaden, waardoor hij feedback van de docent kan ontvangen. Als de student per ongeluk een verkeerd document heeft geüpload, kan hij de optie 'Opnieuw uploaden' kiezen. Het bestaande document wordt dan verwijderd en vervangen door een nieuw document.

CIJFER BEKEND

Alle taken die zich in de kolom 'Done' bevinden, zijn voltooid door de student. Wanneer er een label op een voltooide taak staat, betekent dit dat het cijfer voor die taak bekend is. De student kan dit cijfer bekijken door op het kaartje te klikken. Hierdoor opent het detailscherm zich. Op dit detailscherm is niet alleen het cijfer van de taak te zien, maar ook de cijfers van de deelproducten.

INZICHT VOORTGANG

Het platform gedeelte van de docenten ziet er net iets anders uit dan van de studenten. Zo heeft de docent toegang tot twee menu-items: 'Studenten' en 'Courses'.

Inzicht in voortgang: De docent kan de voortgang van elke student bekijken en feedback geven op documenten, evenals beoordelingen toekennen. Door op een student te klikken, wordt het detailscherm geopend. Hier kan de docent courses toevoegen of verwijderen. Daarnaast kan de docent geüploade documenten bekijken en van feedback voorzien. Als de docent een beoordeling heeft gegeven aan een document, kan deze worden vergrendeld zodat de student geen verdere aanpassingen kan doen.

COURSES

In dit gedeelte heeft de docent de mogelijkheid om studenten aan courses te koppelen en course-onderdelen (taken) toe te voegen en over de lesweken te verdelen.

COURSE KLEUR

De kleur van de course kan worden gewijzigd door op het potloodpictogram te klikken en een andere kleur te selecteren. Deze kleuraanpassing wordt onmiddellijk doorgevoerd in het hele platform, inclusief de kaartjes in de kanbanweergave.

STUDENTEN TOEVOEGEN

De docent kan studenten toevoegen door op de dropdown te klikken. Hierop opent een lijst met studenten. Met één klik op een student wordt deze onderaan toegevoegd als een 'chip' (tag).

COURSE ONDERDELEN TOEVOEGEN

De docent kan course onderdelen toevoegen door op de button 'Onderdeel toevoegen' te klikken. Hierdoor wordt een pop-up geopend waarin hij een afbeelding, naam, datum en omschrijving kan invoeren. Deze gegevens worden vervolgens toegevoegd aan de lijst van onderdelen.

COURSE ONDERDELEN VERDELEN

De docent heeft de mogelijkheid om course onderdelen per week te verdelen. Dit wordt gedaan met behulp van drag-and-drop. De docent selecteert een onderdeel uit de linkerkolom en sleept dit naar de rechterkolom. Boven de rechterkolom wordt het weeknummer weergegeven. Door op de kalender te klikken, kan de docent het weeknummer aanpassen. Alle onderdelen die al zijn ingedeeld, worden inactief (grijs) in de linkerkolom weergegeven.