Educatieplatform, WorkSmart

Het platform om efficiënt je lopende taken in af te ronden.

Bekijk hieronder de case

Het project

De opdracht:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten en docenten een beter overzicht krijgen in de taken die zij deze course dienen uit te voeren?
Mijn uitdagingen
• Hoe maak je het platform zo dat beide doelgroepen aangesproken worden.
• Hoe zorg je ervoor dat studenten het platform blijven gebruiken.
• Hoe zorg je ervoor dat docenten de meerwaarde ervan inzien.
• Hoe ontwerp je het platform zo dat er prettig mee te werken valt.
• In hoeverre kun je de designtrends toepassen binnen het ontwerp van een platform.
• In hoeverre kun je micro-interactions toevoegen binnen het ontwerp van een platform.

Specifieke rol
Conceptontwikkeling, Onderzoek, User testing, Interaction Design, User Experience Design en Graphic Design.

De ideeën en de oplossing

De ideeën en de oplossing
Voor studenten is het lastig om meerdere courses tegelijkertijd te volgen, omdat informatiestromen van verschillende docenten komen. Het idee van WorkSmart is om al deze informatiestromen samen te laten komen op één platform. Zo is alle informatie die de student nodig heeft op één plek aanwezig.

Tevens is het voor de docenten lastig in te schatten wanneer opdrachten worden ingeleverd door de studenten en daarbij horende feedbackmomenten en beoordelingen. Voor het docenten gedeelte van het platform is het concept hetzelfde, alle informatie op één plek. Zo kan de docent feedback geven op documenten en cijfers invoeren.

Het idee is om een platform te ontwikkelen waarmee de student en docent veel interacties moet uitoefenen. Zo blijft de verbinding tussen de gebruiker en het systeem het grootst. De gebruiker heeft namelijk belang om vooruitgang te boeken. Hierbij helpt de gamingfication.

De nieuwe designtrends worden toegepast door gebruik te maken van een darkmode en white space. Tevens zorgt de keuze van de typografie ervoor dat de boodschap direct overkomt. Dit komt door de grote kopteksten. Omdat het platform gebruik maakt van darkmode is er voor de balans gekozen voor pasteltinten.

INLOGGEN

De gebruiker kan via een vaste URL naar WorkSmart. De inloggegevens worden verstrekt door het opleidingsinstituut. Zo hoeven de studenten en docenten zelf geen inloggegevens aan te maken. Dit ontzorgt de gebruiker.

KANBAN

De kanban weergave is voor de studenten. Zij kunnen maximaal twee courses per half jaar volgen. De courses zijn opgedeeld in verschillende taken. Deze taken zijn per week ingepland door de docent.

De twee courses hebben elk hun eigen kleur. Zo ontstaat er verscheidenheid. De student kan maximaal aan twee taken tegelijkertijd werken. Dit kunnen twee taken zijn van dezelfde course maar ook van verschillende courses.

Als de student wil beginnen aan een taak dan sleept hij het kaartje van “To do” naar “Doing”. Voor detailinformatie over de opdracht klikt de student één keer op het kaartje.

ZOEKEN

Het is voor de student mogelijk om te zoeken binnen het platform. Dit kan op course of op taak. Het platform zoekt in alle tekst die op het kaartje staat. In dit geval op “design system”. Met een micro-interactie wordt het juiste kaartje getoond.

BESTAND UPLOADEN

De student kan via het detailscherm documenten uploaden. Zo kan hij feedback ontvangen van de docent. Mocht de student per ongeluk een verkeerd document geupload hebben dan kan hij kiezen voor “re-upload”. Het bestaande document wordt dan verwijdert en voorzien van een nieuw document.

CIJFER BEKEND

Alle taken die in “Done” staan zijn klaar voor de student. Wanneer er op een donetaak een lintje staat, betekend dit dat het cijfer voor die taak bekend is. De student kan deze bekijken door op het kaartje te klikken. Vervolgens opent het detailscherm zich. Op het detailscherm is het cijfer te zien maar tevens ook de cijfers van de deelproducten.

INZICHT VOORTGANG

Het platform gedeelte van de docenten ziet er net iets anders uit dan van de studenten. Zo heeft de docent twee menu-items, studenten en courses.

Inzicht voortang De docent kan per student de voortgang bekijken en feedback geven op documenten en beoordelingen geven. Door te klikken op een student opent het detailscherm. Hier kan de docent courses toevoegen en/of verwijderen. Tevens kunnen de geüploade documenten worden ingezien en worden voorzien van feedback. Als de docent een beoordeling heeft gegeven aan het document kan hij deze vergrendelen, zodat de student geen aanpassingen meer kan doen.

COURSES

Bij dit onderdeel kan de docent, studenten koppelen aan courses. En course onderdelen (taken) toevoegen en verdelen over de lesweken.

COURSE KLEUR

De kleur van de course kan worden aangepast door op het pennetje te klikken en een andere kleur te selecteren. Deze kleur wordt dan direct doorgevoerd door het hele platform. De kaartjes op de kanban weergave worden dus ook de nieuwe kleur.

STUDENTEN TOEVOEGEN

De docent kan studenten toevoegen door te klikken op de dropdown. Vervolgens opent een lijst met studenten. Met een klik op een student wordt deze onderaan toegevoegd als chip (tag).

COURSE ONDERDELEN TOEVOEGEN

De docent kan course onderdelen toevoegen door op de button “onderdeel toevoegen” te klikken. Vervolgens opent er een pop-up waar hij een afbeelding, naam, datum en omschrijving kan toevoegen. Deze komt vervolgend in de lijst te staan.

COURSE ONDERDELEN VERDELEN

De docent kan course onderdelen onderverdelen per week. Dit gebeurt middels drag en drop. De docent pakt een onderdeel uit de linkerkolom en versleept deze naar de rechterkolom. Boven de rechterkolom kan de docent het weeknummer zien. Het aanpassen van het weeknummer gebeurt door op de kalender te klikken. Alle onderdelen die al zijn ingedeeld worden non-actief (grijs) in de linkerkolom.