Software UI voor het PIM-systeem

Nieuwe user interface voor het Product Informatie Management systeem.

Bekijk hieronder de case

Het project

De opdracht:
De doelstelling voor deze opdracht is het geschikt maken van de user interface voor data-, product-, en marketingmanagers.
Deze 3 doelgroepen werken allemaal anders met het PIM-systeem. Het stappenplan wat de doelgroep doorloopt binnen het systeem is het importeren, verbeteren en exporteren van data.

Mijn uitdagingen
• Hoe maak je één software-interface geschikt voor meerdere doelgroepen.
• In de huidige user interface worden functionaliteiten op verschillende manieren en plaatsen getoond.
• De eindgebruikers zijn binnen de user interface te weg kwijt en zien de logica niet.
• Onderzoeken wat de drie doelgroepen met het systeem doen.

Specifieke rol
Onderzoek, User testing, Cardsorting, Interaction Design, User Experience, Graphic Design en overdracht Development team.

De oplossing

De ideeën
Tijdens het werken aan deze opdracht zijn er interviews, cardsorting tests en gesprekken gevoerd met de eindgebruikers en opdrachtgever. Daaruit zijn requirements gekomen die gebruikt zijn voor het verder ontwikkelen van de user interface. Tijdens de gesprekken is naar voren gekomen dat er een scheiding moet zijn tussen de verschillende werkzaamheden van de data-, product-, en marketingmanager.

De oplossing
In de nieuwe user interface is er rust gecreëerd door elke functionaliteit een plaatst te geven die past bij één van de doelgroepen. Zo heeft iedere doelgroep zijn eigen plaats binnen de user interface. Belangrijk hierbij is het dashboard. Hierop staan alle openstaande werkzaamheden die de desbetreffende doelgroep dient uit te voeren. Voor de gebruiker geeft dit overzicht wat er van hem per dag verwacht wordt. Tevens wordt op dit dashboard vermeld wanneer een import, export of wijziging binnen het systeem is doorgevoerd. De feedback vanuit het systeem is hierdoor sterk verbeterd.

Tijdens de cardsorting test is naar voren gekomen dat bepaalde functionaliteiten niet goed zijn onderverdeeld en meerdere malen voorkomen binnen het systeem. Hierdoor zat de datamanager geregeld in het gebied van de productmanager, wat het werken niet effectief maakten. Daardoor is er nu een duidelijke flow aanwezig voor het importeren, verbeteren en exporteren van data. Dit wordt gedaan middels een hoofdmenu met daaronder de benodigde functionaliteiten. Door deze oplossing komen de functionaliteiten niet meer dubbel voor en weten de verschillende doelgroepen direct welk menu voor hen bestemd is.