Software UI voor het PIM-systeem

Nieuwe user interface voor het Product Informatie Management (PIM) systeem.

Het project

Klantvraag:
De doelstelling voor deze opdracht is het geschikt maken van de gebruikersinterface voor data-, product- en marketingmanagers.

Deze drie doelgroepen werken allemaal op verschillende manieren met het PIM-systeem. Het stappenplan dat de doelgroep binnen het systeem doorloopt is:, het importeren, verbeteren en exporteren van data.

Mijn uitdagingen
• Maak de user interface geschikt voor meerdere doelgroepen.
• Momenteel doet zich het probleem voor dat de functionaliteiten in de huidige gebruikersinterface op uiteenlopende manieren worden gepresenteerd en gepositioneerd.
• Eindgebruikers ervaren verwarring en hebben moeite om de logica achter de interface te begrijpen.
• Het uitvoeren van onderzoek naar de interacties van de drie doelgroepen met het systeem.

Specifieke rol
Onderzoek, User testing, Cardsorting, Interaction Design, User Experience en overdracht Development team.De ideeën en de oplossing

In de nieuwe gebruikersinterface is er een gevoel van rust gecreëerd door elke functionaliteit een plek te geven die aansluit bij één van de doelgroepen. Zo heeft elke doelgroep een eigen ruimte binnen de gebruikersinterface. Het dashboard speelt hierbij een centrale rol. Hier worden alle lopende taken weergegeven die specifiek zijn voor de betreffende doelgroep. Dit biedt de gebruiker een overzicht van wat er dagelijks van hen wordt verwacht. Bovendien wordt op dit dashboard aangegeven wanneer er wijzigingen, imports of exports binnen het systeem hebben plaatsgevonden. Hierdoor is de feedback vanuit het systeem sterk verbeterd.

Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat bepaalde functionaliteiten niet goed zijn onderverdeeld en meerdere keren voorkomen binnen het systeem. Hierdoor bevond de datamanager zich regelmatig in het domein van de productmanager, wat het werken niet effectief maakte. Daarom is er nu een duidelijke workflow gecreëerd voor het importeren, verbeteren en exporteren van data. Dit wordt bereikt via een hoofdmenu met daaronder de vereiste functionaliteiten. Dankzij deze oplossing komen de functionaliteiten niet meer dubbel voor en weten de verschillende doelgroepen direct welk menu voor hen bestemd is.